Azase další sezóna za námi...

in #splinterlands2 months ago

Já.
image.png
Táta.
image.png
Ono není moc o čem psát. Ono je všechno vidět z printscreenů. Já jsem Bronze I, 45 chestek, 17 centů. Táta je Silver III, 14 chestek 80 centů.

Hrát ručně, necháme toho. Takhle... Dokud to běží samo. Hrajeme jenom Brawly. Zisk minimální. Ale naděje žije. Co když příště padne karta za tisíce dolarů?

Sort:  

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 3750 upvotes.
Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Hey @kraki, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Hele... balíček. Tak jsem zvědav co v něm bude

😆

Vůbec se tom nevyznám.. ještě kouknu do Peakmonsters...
Karta za 500 CP. To ujde. Bohužel ji nevyužiju, neboť je lvl 2. Časem půjde do pronájmu

Balíček... To jsem ještě nikdy nedostal.

Asi bonus za provoz bota :-D

To mě nenapadlo...

!PGM

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 2

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


!hivebits

Success! You mined 1.0 HBIT on Wusang: Isle of Blaq. Sorry, but you didn't find a bonus treasure token today. Try again tomorrow...they're out there! | tools | wallet | discord | community | daily <><

Check for bonus treasure tokens by entering your username at an H-E explorer or take a look at your wallet.

Read about Hivebits (HBIT) or read the story of Wusang: Isle of Blaq.

!hivebits

Success! You mined 1.0 HBIT on Wusang: Isle of Blaq. | tools | wallet | discord | community | daily <><

And, you found a Blaq gold coin (BLAQGOLD)!Check your bonus treasure tokens by entering your username at an H-E explorer or take a look at your wallet.

Read about Hivebits (HBIT) or read the story of Wusang: Isle of Blaq.

!hivebits sobě sám

Success! You mined 1.0 HBIT on Wusang: Isle of Blaq. Sorry, but you didn't find a bonus treasure token today. Try again tomorrow...they're out there! | tools | wallet | discord | community | daily <><

Check for bonus treasure tokens by entering your username at an H-E explorer or take a look at your wallet.

Read about Hivebits (HBIT) or read the story of Wusang: Isle of Blaq.