Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 19 Results + Day 22 Schedule

in #poliac10 months ago

POLIAC1.png

I invite you to a brief recap of the last round.

[POL] Zapraszam do krótkiej relacji z ostatniej kolejki.


POLIAC 6.1

1.jpg
Source: raport @ptaku

In the last round we witnessed at least two important duels that can influence the final table layout. In the first of them, @bucipuci faced @masoom, in the week it is difficult to beat the Czech and @masoom found out about it for the second time in this tournament. In the second match, @manuvert and @practicaleric faced off, this time the American proved to be the better player. He is now in touch with the top of the table. There is also a lot going on at the bottom of the table, @mariya36 beat @sk1920 in a direct match, thus jumping over him and @dirkzett in the table. @pagane took a break, not sure how long. The round average is 24796 steps.

[POL] W ostatniej kolejce byliśmy świadkami co najmniej dwóch ważnych pojedynków, które mogą mieć wpływ na finalny układ tabeli. W pierwszym z nich @bucipuci zmierzył się z @masoom, w tygodniu trudno jest pokonać Czecha i przekonał się o tym @masoom po raz drugi w tym turnieju. W drugim meczu zmierzyli się @manuvert i @practicaleric, tym razem lepszy okazał się Amerykanin. Dzięki temu złapał kontakt ze ścisłą czołówką. Dużo też dzieje się w dole tabeli, @mariya36 w bezpośrednim meczu pokonała pewnie @sk1920, dzięki temu przeskoczyła jego i @dirkzett w tabeli. @pagane zrobiła sobie przerwę, nie wiadomo jak długą. Średnia kolejki to 24796 kroków.

Round 192022-01-19Results
@ptaku@venan13417 - 1444
@bucipuci@masoom49372 - 31349
@browery@sandraa140559 - 19012
@sk1920@mariya369785 - 30517
@pagane@flaxz0 - 18091
@merthin@dirkzett38515 - 5593
@cezary-io@grecki-bazar-ewy17269 - 30422
@manuvert@practicaleric34182 - 32412

The 100 AFIT award for the activity goes to @bucipuci, while the unlucky loser of the round was @practicaleric, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @bucipuci, natomiast pechowym przegranym kolejki został @practicaleric, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@bucipuci45764446412994
2@grecki-bazar-ewy45523289347568
3@browery45519454432759
4@masoom42604999382258
5@practicaleric42552850439388
6@manuvert42422092412883
7@merthin30423991402944
8@flaxz30403020356585
9@ptaku27364689384835
10@cezary-io24363475463746
11@venan18235131408429
12@mariya3615372764405503
13@sk192015266114396980
14@dirkzett15265453441857
15@pagane12155172348723
16@sandraa19191863391350

Duels worth special mention: @masoom vs. @browery and @grecki-bazar-ewy vs. @manuvert.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @masoom vs. @browery and @grecki-bazar-ewy vs. @manuvert.

Round 222022-01-22
@practicaleric@venan
@grecki-bazar-ewy@manuvert
@dirkzett@cezary-io
@flaxz@merthin
@mariya36@pagane
@sandraa1@sk1920
@masoom@browery
@ptaku@bucipuci

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

2.jpg
Source: raport @davidthompson57

Unexpected defeat for @homesteadlt in his match against @stefannikolov, the Bulgarian took revenge for the defeat in the previous match of both these players. @zimnaherbata behaved like a gentleman towards his rival, in the previous match @krakonos had surrendered the match to him without a fight, it was now the Pole who repaid him with the same. Noting @racibo's result I thought he would be the second player to beat @cryptospa, but the Bulgarian gave him no chance and confidently won the duel. Currently, he has a 15 point lead over his most dangerous rivals, if some cataclysmic event does not happen then in a few days we will be able to congratulate him. @krakonos escaped from the relegation zone, but nothing is decided yet because five players have the same chances to stay in the second league. The round average is 13223 steps.

[POL] Niespodziewana porażka @homesteadlt w meczu ze @stefannikolov, Bułgar wziął rewanż za porażkę w poprzednim meczu obu tych graczy. @zimnaherbata zachował się jak dżentelmen w stosunku do swojego rywala, w poprzednim meczu @krakonos poddał mu mecz bez walki, to teraz Polak się zrewanżował tym samym. Odnotowując wynik @racibo myślałem, że będzie drugim graczem, który pokona @cryptospa, ale Bułgar nie dał mu szans i pewnie wygrał pojedynek. Aktualnie ma 15 punktów przewagi nad najgroźniejszymi rywalami, jeżeli nie wydarzy się jakiś kataklizm to za parę dni będziemy mogli składać gratulacje. @krakonos uciekł ze strefy spadkowej, ale nic nie jest jeszcze przesądzone, bo pięciu graczy ma takie same szanse na utrzymanie w drugiej lidze. Średnia kolejki to 13223 kroków.

Round 192022-01-19Results
@homesteadlt@stefannikolov10200 - 12244
@krakonos@zimnaherbata13742 - 0
@kiel91@ilodz24hd11799 - 15589
@cryptospa@racibo33107 - 23233
@pjansen@romualdd12033 - 11125
@notak@matthew15050 - 10037
@davidthompson57@asia-pl6304 - 7812
@giulius@davidesimoncini15977 - 10100

The 100 AFIT award for the activity goes to @cryptospa, while the unlucky loser of the round was @racibo, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @cryptospa, natomiast pechowym przegranym kolejki został @racibo, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa54358861236835
2@ilodz24hd39304994210535
3@homesteadlt39230307213230
4@matthew136231273201709
5@pjansen30215032205346
6@kiel9130213881200363
7@stefannikolov30210090205096
8@giulius30191106228892
9@asia-pl30178049172275
10@racibo27273256225245
11@davidthompson5727202257185519
12@krakonos21163868217444
13@zimnaherbata21147420189383
14@notak18199823225015
15@davidesimoncini18181408249831
16@romualdd6126080260987

Duels worth special mention: @matthew1 vs. @davidesimoncini and @homesteadlt vs. @cryptospa.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @matthew1 vs. @davidesimoncini and @homesteadlt vs. @cryptospa.

Round 222022-01-22
@asia-pl@stefannikolov
@matthew1@davidesimoncini
@romualdd@giulius
@racibo@davidthompson57
@ilodz24hd@notak
@zimnaherbata@pjansen
@homesteadlt@cryptospa
@krakonos@kiel91

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

3.jpg
Source: raport @dontcare89

In the third division, @ziabutt3836's lead over his rivals is not as significant as that of the second division and @cryptospa, however, he should have no problem maintaining it. He beat @mushanov in the last round, who was one of the four players with the best chance of catching up with the Pakistani. Also @axel-mccornstack and @ykretz.sports won their matches. Close to making a sensation was @griega, with over 14K steps she could have surprised her rival, but @dontcare89 conservatively took a few hundred more steps. The average of the round was 16289 steps.

[POL] W trzeciej lidze przewaga @ziabutt3836 nad rywalami nie jest tak znaczna jak w przypadku drugiej ligi i @cryptospa, jednakże nie powinien mieć kłopotów z jej utrzymaniem. W ostatniej kolejce pokonał @mushanov, który był jednym z czwórki graczy z największymi szansami na dogonienie Pakistańczyka. Również @axel-mccornstack i @ykretz.sports wygrali swoje mecze. Bliska sprawienia sensacji była @griega, wynikiem ponad 14K kroków mogła zaskoczyć swoją rywalkę, ale @dontcare89 zachowawczo zrobiła kilkaset kroków więcej. Średnia kolejki to 16289 kroków.

Round 192022-01-19Results
@ykretz.sports@stewie.wieno26788 - 8508
@fredkese@axel-mccornstack0 - 10533
@deepresearch@kpreddy0 - 0
@martusamak@kwsnomzys0 - 20229
@dontcare89@griega15431 - 14042
@liftslikealady@markhodge12367 - 10425
@rozioo@soluce070 - 0
@ziabutt3836@mushanov32122 - 12440

The 100 AFIT award for the activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @griega, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ziabutt3836, natomiast pechowym przegranym kolejki został @griega, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383654535845211569
2@axel-mccornstack45243616163059
3@ykretz.sports42339927209193
4@dontcare8939307840227926
5@mushanov36254740252494
6@liftslikealady33210889261804
7@rozioo32177989190903
8@markhodge30222983197905
9@martusamak29235494195483
10@kwsnomzys24169094188308
11@kpreddy2097956146493
12@stewie.wieno16142262206642
13@deepresearch1472334152971
14@fredkese1471359185877
15@griega1169298220667
16@soluce07738805179137

Duels worth special mention: @kpreddy vs. @griega and @mushanov vs. @dontcare89.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @kpreddy vs. @griega and @mushanov vs. @dontcare89.

Round 222022-01-21
@kwsnomzys@soluce07
@kpreddy@griega
@axel-mccornstack@markhodge
@stewie.wieno@liftslikealady
@mushanov@dontcare89
@rozioo@martusamak
@ziabutt3836@deepresearch
@ykretz.sports@fredkese

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Thanks for the update, @poliac!
I can't believe I lost with such a decent step count!
Well done, @dontcare89!!!!
Keep stepping guys! :)
!ALIVE

Thank you for the update.

Saturday and Sunday are coming. The order is definitely shuffling :-)
!BEER


Hey @poliac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.