Sort:  

See you puhon soon @asasiklause . yes, daghan laaganan gyud SA Mindanao labina MGA hiking hiking. Puhon, puhon! 🙏🏼✨ see you!

Yes. Nahan ko anang hiking2. Puhon2