You are viewing a single comment's thread from:

RE: Golden hour: Father Bernatek footbridge with flying acrobatic in Krakow, Poland

in Photography Lovers10 months ago (edited)

Moc krásné fotečky z našeho oblíbeného mostu :) To si zaslouží i podporu od TipU a nominaci do mé sobotní rubriky :*

@tipu curate

Sort:  

💙🙏Dziekuje bardzo!