Копнеж по летните цветя Longing for summer flowers

in Discovery-it2 months ago (edited)cldiujp95002b7zsz7j97hff3_IMG_20230130_141801.webp
cldiuk196002m2usz9cl81e9t_IMG_20230130_141737.webp

Здравейте, приятели! Искам да ви кажа нещо като виц! Един мастит художник попаднал късно вечерта в планинска къща. Той рисувал само чисто изкуство и презирал всичко комерсиално.Сутринта отворил прозореца и чул птичи песни, видял бели пухкави облаци, рекичка ромоляла, чудни цветя навсякъде! Художникът затворил прозореца и изръмжал:" Какъв кич!"Hello friends! I want to tell you something as a joke! A mastitis artist ended up in a mountain house late in the evening. He painted only pure art and despised everything commercial. In the morning he opened the window and heard birdsong, saw white fluffy clouds, a babbling brook, wonderful flowers everywhere! He closed the window and snarled: "What kitsch!"


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

Ха-ха😁.....има ги и такива

Няма лошо, аз съм за пълната свобода в изкуството и живота! Паруш гледа да си пази името, рисува каквото му идва отвътре. Когато има поръчка, прави компромиси, няма как! Трябва да се плащат сметки!🙂 При мен такива дилеми няма, аз си рисувам комерсиални неща, нямам художествено образование, но след толкова години с Паруш имам поглед за изкуството.🙂🙋🙂