Pagtulong sa nangangailangan, gaano kahalaga? MCGI Topic Review

in MCGI Cares Hivelast month

image.png

Sa mundong ito na puno ng pagsubok at paghihirap, ang pagtulong sa ating mga kapwa na nangangailangan ay isang mahalagang gawain na dapat nating isabuhay. Ngunit alam ba natin na sa bawat pagtulong natin sa isang tao na nangangailangan, tayo rin ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagkilala sa Diyos?

Sa aking susunod na blog post na pinamagatang "Pagtulong sa Nangangailangan, Gaano Kahalaga?", aking tatalakayin ang mga sumusunod:

  • Ang kung paano nagiging pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos ang bawat pagkakataon na tayo ay tumutulong sa iba.
  • Ang kung paano tayo ay nagiging instrumento ng Diyos para maipahayag ang Kanyang awa at pagmamahal sa iba.
  • Ang kahalagahan ng pagtulong sa iba hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin sa ating sariling kaluluwa.

Ang blog post na ito ay naglalayong paalalahanan tayo na sa bawat gawain ng kabutihan at pagtulong sa iba, tayo ay nagpapakita ng ating pagiging Kristiyano at pagiging tunay na anak ng Diyos. Hindi lamang ito isang paraan upang makatulong sa iba, kundi isang paraan rin para palalimin ang ating relasyon sa Diyos at maging mas mabuting tao.

Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ito, pag-isipan, at magbahagi ng inyong mga kaisipan at opinyon tungkol dito. Ang inyong mga komento at reaksyon ay labis naming pinahahalagahan.

Sa video na ito, tinalakay ni Brother Eli Soriano kung bakit ang paggawa ng mabuti ng isang tao ay nagpapakita na mayroon siyang nakikilang Dios sa buhay.

Alamin ang karunungan ng Biblia sa video na ito.

If you're interested in earning upvotes by sharing your personal insights on what you've learned from the videos, feel free to create a reaction post based on your understanding of Brother Eli's explanations. We'll review your post in MCGI Cares community, and if you have any questions, don't hesitate to reach out to us on WhatsApp at +971523490523. May God bless you!

Who am I?

My name is Hiro a loving husband, a Hiver since 2017, a world explorer, a Hive marketer, a cat lover, and a proud Christian of the MCGI.

I discovered Hive back in 2017 when I was doing my research. My goal on Hive is I want to use the stake power up to be able to help the community. I prayed to God to help me to be able to become a cheerful giver to anyone who is lacking like food, medicine, and livelihood. Hope you can follow my journey