You are viewing a single comment's thread from:

RE: Сутринта Започва С #hive

in Ecency Bulgarialast year

Тук при мен има много джанки. Точно зад оградата над двора ми е пълно с диви джанки. Буквално десетки дървета има .Лятото на 2019-та набрах близо 1 тон , много силна година. За сметка на това пък 2020-та година топлото време ги подлъга да цъфнат рано след това дойде един студ изведнъж измръзнаха и после нямаше буквално нито една