Token Values Today/Bugünkü Token Değerleri

in LeoFinance11 months ago

screenshot_20211128_103903_gallery.jpg

Hello there. Every day I calculate and share how many of some of the tribal tokens make 1 Hive. This content is about that.

Selam. Her gün bazı kabile tokenlerinden kaçının 1 Hive ettiğini hesaplıyor ve paylaşıyorum. Bu içerik bununla ilgili.

Compared to yesterday, DEC, LEO, CENT and ONEUP increased, WAIV remained stable. Other tokens, on the other hand, are falling.

Düne göre DEC, LEO, CENT ve ONEUP yükselmiş, WAİV sabit kalmıştır. Diğer tokenlerde ise düşüş gözlemleniyor.

TOKENS:

 • 2.23 BEE = 1 Hive ⬇️
 • 276 DEC = 1 Hive ⬆️
 • 6.41 LEO = 1 Hive ⬆️
 • 100 CENT = 1 Hive ⬆️
 • 6.33 SPS = 1 Hive ⬇️
 • 14.29 POB = 1 Hive ⬇️
 • 362 SPT = 1 Hive ⬇️
 • 24.1 PİZZA = 1 Hive ⬇️
 • 37.6 ONEUP = 1 Hive ⬆️
 • 0.542 VOUCHER = 1 Hive ⬇️
 • 9.44 WAİV = 1 Hive ➡️

Note: These values ​​are instantaneous. It can change at any time. Calculated based on the highest purchase order available on Tribaldex.com.

Not: Bu değerler anlıktır. Her an değişebilir. Tribaldex.com'da mevcut olan en yüksek satın alma siparişine göre hesaplanmıştır.

Since it will be difficult for me to include all tribe tokens here, I will include the tokens that I think are used the most. This list may be updated.

Tüm kabile tokenlerini buraya dahil etmek benim için zor olacağından, en çok kullanıldığını düşündüğüm tokenleri listeliyorum. Bu liste güncellenebilir.

20211128_101701.gif

Sort:  

!LOLZ e bak bence ilerde değerlenicek bana kalırsa

I sent my girlfriend a 'Get Better' card.
She's not sick, or anything - I just think she can get better..

@ahmetay, I sent you an $LOLZ on behalf of @mecurry
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/4)

Hocam aslında klavyede renkli oklar bulunuyor 🟥🟨🟩⬆️➡️⬇️💹
Benim klavyede yeşil ve kırmızı ok yokmuş ama internetten kopyalanabilir diye düşünüyorum

bu renkli emojiler telefonda gözüküyor ama peakd de gözükmüyormuş

Evet. Ecency.com'un web sürümünde de gözükmüyor sanırım. Renkli okları biraz araştırdım ama bulamadım. Oklar renksiz kalacak gibi.

Congratulations @ahmetay! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 700 posts.
Your next target is to reach 750 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Christmas Challenge - Offer a gift to to your friends
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!