Hive-Engine Token Values Today - Bugünkü Hive-Engine Token Değerleri

in LeoFinance11 months ago

20211226_083448.jpg

Hello there. Every day I calculate and share how many of some of the tribal tokens make 1 Hive. This content is about that.

Selam. Her gün bazı kabile tokenlerinden kaçının 1 Hive ettiğini hesaplıyor ve paylaşıyorum. Bu içerik bununla ilgili.

Compared to yesterday, DEC, LEO, SPS, ONEUP, WAIV and VYB have increased slightly. PIZZA and PLN remained stable, while the value of other tokens decreased. Hive, on the other hand, gained 3% and is trading at 1.5 USDT.

Düne gçre, DEC, LEO, SPS, ONEUP, WAİV ve VYB küçük miktarda da olsa yükselmiştir. PİZZA ve PLN sabit kalmış, diğer tokenlerin değeri ise düşmüştür. Hive ise %3 değer kazanmış ve 1.5 USDT'den işlem görüyor.

TOKENS:

TOKENHİVEDİRECTİON
2.37 BEE1 Hive⬇️
317 DEC1 Hive⬆️
6.99 LEO1 Hive⬆️
124 CENT1 Hive⬇️
6.76 SPS1 Hive⬆️
24.51 POB1 Hive⬇️
399 SPT1 Hive⬇️
26.64 PİZZA1 Hive➡️
39.92 ONEUP1 Hive⬆️
0.644 VOUCHER1 Hive⬇️
9.35 WAİV1 Hive⬆️
1 PLN1Hive➡️
29.97 VYB1 Hive⬆️

Note: These values ​​are instantaneous. It can change at any time. Calculated based on the highest purchase order available on Tribaldex.com.

Not: Bu değerler anlıktır. Her an değişebilir. Tribaldex.com'da mevcut olan en yüksek satın alma siparişine göre hesaplanmıştır.

Since it will be difficult for me to include all tribe tokens here, I will include the tokens that I think are used the most. This list may be updated.

Tüm kabile tokenlerini buraya dahil etmek benim için zor olacağından, en çok kullanıldığını düşündüğüm tokenleri listeliyorum. Bu liste güncellenebilir.