Hive-Engine Token Values Today - Bugünkü Hive-Engine Token Değerleri

in LeoFinancelast year

20211226_083448.jpg

Hello there. Every day I calculate and share how many of some of the tribal tokens make 1 Hive. This content is about that.

Selam. Her gün bazı kabile tokenlerinden kaçının 1 Hive ettiğini hesaplıyor ve paylaşıyorum. Bu içerik bununla ilgili.

Compared to yesterday, BEE, CENT, ONEUP and VOUCHER increased, WAIV and PLN remained stable, while other tokens decreased. Hive has lost 6% of its value compared to yesterday and is trading at 1.57 USDT.

Düne göre BEE, CENT, ONEUP ve VOUCHER yükselmiş, WAİV ve PLN sabit kalmış, diğer tokenler ise düşmüştür. Hive düne göre %6 değer kaybetmiş ve 1.57 USDT'den işlem görüyor.

TOKENS:

TOKENHİVEDİRECTİON
2.62 BEE1 Hive⬆️
381 DEC1 Hive⬇️
7.14 LEO1 Hive⬆️
118 CENT1 Hive⬆️
8.64 SPS1 Hive⬇️
17.55 POB1 Hive⬇️
491 SPT1 Hive⬇️
26.67 PİZZA1 Hive⬇️
43.46 ONEUP1 Hive⬆️
0.633 VOUCHER1 Hive⬆️
9.39 WAİV1 Hive➡️
1.01 PLN1Hive➡️
30.8 VYB1 Hive⬇️

Note: These values ​​are instantaneous. It can change at any time. Calculated based on the highest purchase order available on Tribaldex.com.

Not: Bu değerler anlıktır. Her an değişebilir. Tribaldex.com'da mevcut olan en yüksek satın alma siparişine göre hesaplanmıştır.

Since it will be difficult for me to include all tribe tokens here, I will include the tokens that I think are used the most. This list may be updated.

Tüm kabile tokenlerini buraya dahil etmek benim için zor olacağından, en çok kullanıldığını düşündüğüm tokenleri listeliyorum. Bu liste güncellenebilir.