Порятунок Діни \ Dina's rescue

in Team Ukrainelast year (edited)

Після деокупації нашої громади ми мали нагоду доглядати за прекрасною собачкою сусідів, Діною. І за майже два місяці настільки її полюбили, що і досі радіємо при зустрічі, гуляємо іноді разом. Та і з хазяями встановлений постійний ненав'язливий зв'язок: як тільки виникають якісь побутові питання, ми завжди одне одного виручаємо.

After the deoccupation of our community, we had the opportunity to take care of our neighbors' beautiful dog, Dina. And in almost two months, they fell in love with her so much that we are still happy when we meet, sometimes we walk together. And with the owners, a constant unobtrusive connection is established: as soon as any household issues arise, we always help each other out.

6.jpg

Але сьогодні був тривожний дзвінок. Діна виявилась заблокованою разом з хазяїном та його велосипедом на стадіоні. Щоб було зрозуміліше: це сільський стадіон. Розміщений на околиці, посеред лугів. Тільки одна вулиця є поруч. Але взимку на стадіоні людей практично не буває. Хазяїн Діни облюбував це місце для щоденних прогулянок на велосипеді з собачкою. Так як Діна дуже активна, то пробігти в темпі два кілометри в один бік плюс два - назад, це саме те навантаження, якого вимагає її темперамент. І все було добре. До вчорашнього дня.
Вчора на Діну напала німецька вівчарка. Не на жарт перелякавши і собачку, і її хазяїна. Але вчора у вівчарки був теж хазяїн, і забрав її майже вчасно. А от сьогодні вранці Діні не пощастило: вівчарка прийшла на стадіон сама. І відразу ж почала гнатися за Діною.
Хазяїн Діни зачинився на волейбольному майданчику. Вівчарка лягла за сіткою, і нікуди не збиралася йти. Чекала, поки дадуть доступ до Діни. Хтозна, з якими намірами. Але після вчорашньої сутички ці наміри могли бути більш негативні, ніж 'подружитися'. Тому й сиділи вони удвох, зачинені. В надії, що вівчарку вийде і забере хазяїн.
Але проходив час. Пробирав холод. І - жодної людини поруч. Тоді і зателефонував мій сусід, із проханням підказати вихід із цієї ситуації.
Ну а який вихід? Сіли в машину, і поїхали забирати наших несподівано заблокованих друзів! При зустрічі ми побачили перелякану Діну і надто активну вівчарку. Блокувавши доступ агресорці до нашої подруги, посадили в авто наших друзів, велосипед закинули в багажник, і поїхали додому.

But today was a wake-up call. Dina found herself stuck with the owner and his bicycle in the stadium. To make it clearer: this is a rural stadium. Located on the outskirts, in the middle of meadows. There is only one street nearby. But in winter there are practically no people at the stadium. Dina's owner chose this place for daily bike rides with the dog. Since Dina is very active, running at a pace of two kilometers in one direction plus two - back is exactly the load that her temperament requires. And everything was fine. Until yesterday.
Dina was attacked by a German shepherd yesterday. No joke, scaring both the dog and its owner. But yesterday the shepherd also had an owner, and he took her almost on time. But this morning Dina was unlucky: the shepherd came to the stadium alone. And immediately began to chase after Dina.
Dina's owner locked himself in the volleyball court. The shepherd dog lay down behind the net and was not going to go anywhere. I waited until they gave access to Dina. Who knows, with what intentions. But after yesterday's fight, these intentions could be more negative than 'making friends'. That is why they sat together, closed. In the hope that the owner will come out and take the shepherd.
But time passed. It was cold. And - not a single person nearby. Then my neighbor called, asking me to suggest a way out of this situation.
Well, what is the way out? We got into the car and went to pick up our unexpectedly blocked friends! At the meeting, we saw a frightened Dina and an overly active shepherd. Having blocked the aggressors' access to our friend, they put our friends in the car, threw the bicycle into the trunk, and drove home.

5.jpg

Історія незвична, але тепер треба думати, як діяти в таких випадках. Попросити хазяїна вівчарки тримати її під контролем - не варіант. В селі собаки - без правил, ходять де хочуть, і ніхто навіть не задумується про наслідки. Тому потрібно навчитися самому приборкувати будь-яку собаку на вулиці. І це - можливо. Хоча і непросто.

The story is unusual, but now you have to think about how to act in such cases. Asking the owner of the shepherd dog to keep it under control is not an option. In the village, dogs have no rules, they go where they want, and no one even thinks about the consequences. Therefore, you need to learn to tame any dog on the street yourself. And this is possible. Although not easy.

4.jpg

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @ua-promoter ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.