Малінуа з Нідерландів служитимуть в Україні \ Malinois from the Netherlands will serve in Ukraine

in Team Ukrainelast year (edited)

Допомога від цивілізованих країн та особистостей всього світу не перестає надходити в Україну. Це надзвичайно важливо для нас, українців. Адже ми не тільки очищаємо свою землю від рашистського зла. А ще й відстоюємо загальнолюдські світові цінності, які розтоптує своїм брудним чоботом росія. Заради миру у всьому світі, заради справедливості, заради розвитку та процвітання для майбутніх поколінь. Український народ вдячний всім за підтримку у цій важкій боротьбі.
Тільки вчора до нас у село приїхав подарований бельгійськими дітьми шкільний автобус. А тим часом до Ірпеня прибули вівчарки породи малінуа з Нідерландів. Ці собаки передані Фондом Говарда Баффета Кінологічному центру поліції Київщини для допомоги в роботі під час війни. Адже під час активних бойових дій у перші місяці після нападу росії постраждав і сам центр, і собаки, які там жили. Багато з них отримали поранення, а одна вівчарка загинула. Тому Благодійний Фонд Говарда Баффета вирішив допомогти відновити потенціал Кінологічного центру.

Aid from civilized countries and personalities of the whole world does not stop coming to Ukraine. This is extremely important for us Ukrainians. After all, we are not only cleansing our land of racist evil. And we also defend universal world values, which Russia tramples with its dirty boots. For world peace, for justice, for development and prosperity for future generations. The Ukrainian people are grateful to everyone for their support in this difficult struggle.
Just yesterday, a school bus donated by Belgian children came to our village. Meanwhile, Malinois sheepdogs from the Netherlands arrived in Irpen. These dogs were given by the Howard Buffett Foundation to the Canine Center of the Kyiv Region Police to help with work during the war. After all, during active hostilities in the first months after the Russian attack, both the center itself and the dogs that lived there suffered. Many of them were injured, and one shepherd dog died. Therefore, the Howard Buffet Charitable Foundation decided to help restore the potential of the Kennel Center.

0.jpg
джерело

2.jpg
джерело

Вперше наші поліцейські кінологи мають службових песиків із одного з найбільш авторитетних розплідників Європи. Його філіали розміщені по всьому світу, в тому числі в США та Південній Африці. 'Після відповідного навчання собаки отримають спеціалізацію та будуть залучені до роботи під час пошуку вибухівки, слідової роботи, виявлення ДРГ та мародерів, наркотиків, а також будуть задіяні для профільної робити з вибухотехнічними службами під час відпрацювання та розмінування деокупованих територій.' цитата
Крім несення служби, вівчарки з Нідерландів будуть приймати участь в племінній роботі центру. Таким чином Україна отримала перспективу розвитку службового собаківництва на багато років наперед.

For the first time, our police canine experts have service dogs from one of the most reputable kennels in Europe. Its branches are located all over the world, including in the USA and South Africa. "After appropriate training, the dogs will receive specialization and will be involved in work during the search for explosives, investigative work, detection of DRG and looters, drugs, and will also be used for specialized work with explosives services during demining and demining of de-occupied territories." citation
In addition to service, shepherd dogs from the Netherlands will take part in the breeding work of the center. In this way, Ukraine received a perspective for the development of service dog breeding for many years ahead.

1.jpg
джерело

6.jpg
джерело

Ніякі найсучасніші розробки та технології не можуть замінити чутливий собачий нюх. Саме в екстремальних ситуаціях спеціально навченим службовим собакам рівних немає. Вони готові до роботи завжди, і багато життів врятовано завдяки швидкості реакції, економії часу для пошуку потерпілих людей або смертельних мін.
Також із песиками приїхав і звична для них їжа, щоб легше було адаптуватися в нових умовах життя, навчання та служби. Дякуємо всім, хто організував таку чудову справу. Ласкаво просимо в Україну, песики!

No state-of-the-art developments and technologies can replace a dog's sensitive sense of smell. It is in extreme situations that specially trained service dogs have no equal. They are ready for work at all times, and many lives have been saved thanks to the speed of reaction, saving time to search for injured people or deadly mines.
I also brought the dogs familiar food to make it easier for them to adapt to the new conditions of life, study and service. Thank you to everyone who organized such a wonderful event. Welcome to Ukraine, dogs!

3.jpg
джерело

Sort:  
Loading...