Snowy night

in Pinmapple2 years ago

Hello friends. Today I will show you some winter night photos. Last night it snowed and I decided to go out early in the morning before sunrise to go around and take pictures. Then it is most beautiful while everyone is still asleep. snow.
An amazing feeling to be alone with myself
.

Здравейте приятели.Днес ще ви покажа няколко зимни нощни снимки.Снощи заваля сняг и реших да изляза рано сутринта преди изгрев за да пообиколя и да поснимам.Тогава е най красиво докато всички все още спят.Докато е тихо,докато сме само аз ноща и снега.
Невероятно усещане да останеше насаме със себе си
.

img_0.5168651655743178.jpg


img_0.06235597264958758.jpg


The photos are from Dimitrovgrad Bulgaria. Who doesn't like to walk in the evening while it's snowing, while everything is clean and somehow childishly magical. Such a walk can charge you with positivism and mood for days to come. be in silence and listen.

Снимките са от Димитровград България.Кои не обича да се разходи вечер докато вали снега, докато всичко е чисто и някак по детски вълшебно.Една такова разходка може да ви зареди с позитивизам и настроение за дни напред.Следващият път когато снегът завали излезте, потопете се в тишината и слушайте.

img_0.5841534302742075.jpg

img_0.2515971786748494.jpg

img_0.3663125586250008.jpg

img_0.5940620997154804.jpg

img_0.29026985553243806.jpg

img_0.591155822135425.jpg

img_0.44606514904104516.jpg

img_0.7110740814511459.jpg

img_0.25985623652893325.jpg

img_0.8047021087540968.jpg

img_0.165885337428649.jpg

img_0.040779078810552837.jpg

img_0.48076162940683265.jpg


It was snowing hard, it was very cold, but it was worth it. I was all wet and frozen. I took another picture and I left all night.

Валеше силен сняг, беше много студено,но си заслужаваше.Целият бях мокър и замръзнал.Казвах си още една снимка и тръгвам и така цяла нощ.

img_0.9659467218755382.jpg

img_0.5275614837989843.jpg

img_0.5108837044710423.jpg

img_0.17331650141591265.jpg

img_0.3929659831089815.jpg

img_0.3985462745922027.jpg

img_0.8955829930577338.jpg

img_0.5297621655027286.jpg

img_0.8443826804115677.jpg


I decided to launch the drone to see what would happen. A big mistake, the strong wind and heavy snowfall almost knocked down the drone. The low temperatures depleted the batteries in minutes. I would not try this in cold weather anymore. And here are the results of the drone.

Реших да пусна дрона за да видя какво ще се получи.Голяма грешка силният вятър и обилният снеговалеж почти събориха дрона.Ниските температури изхабиха батериите за минути.Повече не бих опитал това във студено време.А ето и резултатите от дрона.

img_0.8461079123267462.jpg

img_0.48634734933915413.jpg

img_0.7148709174915682.jpg


I hope you liked the photos. Thank you for your time. All the best, stay healthy until next time.

Надявам се да са ви харесали снимките.Благодаря за отделеното време.Всичко добро бъдете здрави и до следващия път.

Sort:  

Охо ти и дрона си вдигнал браво много яко

Благодаря ти,вдигнах го и едвам го прибрах целият мокър.Но оцеля за мои късмет 🙂

хаха ще ти кажа стъпките за ремонта :)

😂 А не благодаря аз рефреш нямам

Уникално красиво е 😍

Благодаря ти 🙂

Поздравления!Впечатлена съм от красивите снимки, браво!Резултатът си заслужава усилията и мръзненето!💐🙂🌹🌺💐

Благодаря ти много 😃

💐☘️💐

Поздравления, униклани кадри 😍😍😍
img_4d302a38271042fe60f156e27541854a_v.jpg

Благодаря ти много 😃✌️

Поздрави за идеята и реализирането и!😁 Трябва от време на време да забравяме, че сме възрастни и да бъдем чисти и първични, като децата. Много яко е било. Върна ме в детството . 💕
Докато пишех обаче, се сетих и за времето, когато отивахме на бар и не вали, излизайки от там обаче е натрупал сняг🧐. Излизаш от натъпкано с народ помещение, танцувал, пил, пял и се смял, а навън осветеният град и снежинките блестят. Прибираш се, правейки първите стъпки по снежеца и докато стигнеш домът си, си лягаш щастлив и пречистен!💫
Благодаря, сниките са прекрасни!💕

Благодаря ти много за оценката и коментара,коментарите ти ме карат да се замисля за всеки път 😃

Слушай сърцето си!💕 Това е пътят! 💕През годините не си загубил дарбата си да чувстваш! 💕Късметлия си ти! 💫Бъди здрав! 💕

Posted using Dapplr

Congratulations @diyan3973lenkov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 2000 upvotes.
Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the February PUM Winners
Today is the beginning of a new Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - March 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

wish it snowed in Africa