Next step on the Hive: Witness

in Česky!3 years ago (edited)
Why a Witness ?

Three years ago, Steemit was introduced to me by @godfish who authored a bunch of great posts on the topics of Steem blockchain and its ecosystem. When I read about the witnesses for the very first time, I was a mere newbie. Starry-eyed and mesmerized, I boasted that I would apply for being a witness. Rather bold by somebody, whose registration had been confirmed just a few blocks ago ;)

As time went by, I started publishing myself and got involved in the small but cohesive and creative Czech #cesky community.

Besides of publishing posts, including my theory of photography series, I established #fototema weekly challenge which brought most of the community to take photos; and to take them more seriously. In the meanwhile, I realized how important the curators are.

Therefore, I have been running @cesky.kurator curating project for two years. It rewards high-quality content written in Czech and Slovak. Also, I take part in the @curangel project.

I consider the last Hard Fork and the launching of Hive to be a step on the path towards safer network that excludes ninja-mined coins; the community clearly demonstrated that the blockchain users are those who bear the value of the network.

However, a lot of witness servers remain on Steem not willing to migrate. Hence, I am becoming a witness to support the Hive blockchain. For the same reason, I have launched a Hive seed node either.

How ?

The witness server runs as a "hive-in-a-box" VPS by Privex located in Germany. My seed node is running on 185.130.44.169:2001 and is also hosted by Privex and located in Sweden.

I use steemfeed-js by @someguy123 as a price feed tool.

@privex and @someguy123, thank you!

Big thanks to @pharesim, whose vote and support got me into TOP 100 instantly, making me able to mine my first block 42598581 on the third day of my witnessship.

What next ?

@tazi the Author, alas, does not publish regularly. I want to deepen the topics he has worked on and introduce new ones. My list of possible topics keeps growing day by day. Alongside #tematydne as a local activity, I would like to resurrect #fototema and make it international.

@tazi the Curator aims on seeking quality content and underrated authors to whitelist them for the local @cesky.kurator project (in case they publish in Czech or Slovak) or reward them using @curangel curating system.

@tazi the Witness is ready to support code upgrades that would lead towards decentralization and thus stability and security of Hive network. I would like to create backup witness server and another seed node located in the different datacenter.

I will appreciate any support and votes.

For vote me using peakd.com find @tazi on the right.

For vote me using Hivesigner

Big thanks for you votes !

Proč svědek?

O tom, že existuje nějaký Steemit, jsem se dozvěděl už před třemi roky od @godfish, který taky napsal super sérii postů o Steem blockchainu a jeho ekosystému. Byl jsem na Steemit krátce, když jsem četl jeho post o svědcích. Tehdy jsem trošku zasněn napsal v nadsázce, že do toho jdu... Trochu smělé na někoho, komu ještě nezaschl digitální podpis na přihlášce ;)

Jak šel čas, rozkoukal jsem se, začal publikovat a zapojil se tak aktivně do dění v malé, ale zdravé a kvalitní komunitě píšící česky, případně slovensky pod tagem #cesky.

Kromě autorských postů, mezi než patří například seriál o fotografii a focení a následně pořádané #fototema, které k focení a hlavně zamyšlení se nad fotografií přivedlo většinu zdejšího českého osazenstva, jsem dospěl k tomu, že velmi důležitou roli hrají také kurátoři.

Proto již druhým rokem provozuji kurátorský účet @cesky.kurator, který odměňuje kvalitní autory píšící pod tagem #cesky. Působím také jako kurátor v @curangel.

Příchod posledního HF a vznik Hive vidím jako částečný posun k většímu zabezpečení sítě, kde jsou ze hry vyřazeny ninja mined tokeny a kde komunita ukázala, že uživatelé sítě jsou to, co tvoří hodnotu blockchainu.

Jsme ale také v situaci, kdy hodně svědeckých serverů zůstalo na Steemu. Svůj vstup mezi svědky vnímám jako podporu Hive blockchainu. Ze stejného důvodu jsem také spustil i Hive seed node.

Jak?

Pro chod witness serveru jsem vybral "hive-in-a-box" VPS u společnosti Privex, který je běží v Německu. U stejné společnosti běží seed node na IP adrese 185.130.44.169:2001. Seed node je v podobné konfiguraci jako witness server, ale umístěn je ve Švédsku.

Jako price feed používám steemfeed-js od @someguy123.

Tímto @privex a @someguy123 děkuji!

Velké díky patří také @pharesim, diky jehož podpoře jsem poškočil do TOP100 a již třetí den od spuštění witness serveru jsem vytěžil svůj první blok s číslem 42598581.

Co dál?

Jako autor, ač nyní publikující nepravidelně, chci dále rozvinout dříve zveřejněná témata a přinést nová, jejichž seznam se mi stále rozšiřuje. Rád bych zde na Hive obnovil #fototema, které bylo vedle #tematydne v naší české komunitě vcelku oblíbené.

Jako kurátor chci nadále vyhledávat kvalitní obsah a autory a zařadit je jak na whitelist lokálního @cesky.kurator (ty v českém, nebo slovenském jazyce), tak odměnit v rámci @curangel.

Jako svědek nyní spravuji witness server a seed node popsané výše.

V budoucnu chci spustit backup witness server a další seed node na serverech v jiném datacentru.

Z volné RC těžím volné hive účty, které jsem připraven přidělit nově příchozím uživatelům s delegací potřebné HP pro základní operace na blockchainu. Jako vstupní bránu na Hive, hlavně pro česky mluvící, plánuji provozovat informační web s možností registrace na doméně cesky-hive.blog.

Jako svědek jsem připraven podpořit změny blockchainu, které povedou k větší decentralizaci a tím bezpečnosti Hive sítě.

Budu rád, pokud mne jako svědka, podpoříte svým hlasem.

Pro hlasování můžete využít peakd.com a najít mé jméno v seznamu.

Pro hlasování lze využít Hivesigner

Velké díky za vaši podporu !

Sort:  

Tak je to konečně tady :) Oficiální představení historicky prvního českého svědka na Hivu :) Moc ti fandím chlape! S mou podporou můžeš počítat ;) Tipáka na to.

@tipu curate

Díky pane!

imagen.png
Hello @tazi, I am supporting you as a witness. thanks to a post made by our friend @ritxi.
It would be a great honor for us if you visit.

Our project.
#ProjectHope, a great Multidisciplinary team

Thank you very much for your support!
I know @ritxi is the member of your project and I'm sure I'll visit it!

Díky ;)

👏👏💪Hive on!!

Hive ON!!! ;)

Dobrá práce, podporuji a podpořím! 🙂

Díky Ti!

 3 years ago  

Ať se dílo podaří!

Jsem v základu optimista.
Díky!

 3 years ago  

Já svým založením optimista nejsem. Ale jsem zvědavý.

Helping people to understand the concept and how it works, keep going in dual language helping more.

!tip

Thanks!
There are many of non-english communities on the Hive. The Czech one is small, but we can produce the quality content.
And I agree, it is necessary to help understand people who don't speak English. I promised more detailed technical view on witnessing to Czech community.

Dobrá práce. :-)

Díky!

Prostě jen palec nahoru :-). Čeká tě spousta práce. Snad ti dokážeme pomoci.

Však pomáháte. Jsem rád, že zrovna my češi jsme tu taková dobrá parta ;)

Je nás dost málo. Bylo by blbé, kdybychom se hádali :-)

Skvělé, máš samozřejmě můj hlas a hlas všech, co mě mají jako proxy :)
Těším se i na návrat fototématu ;)

Díky moc.
Na fototéma se taky moc těším. Teď bych vás ale mohl zahrnout asi jenom fotkama otlučených omítek, vybouraných příček a tak... ;)

Není zač, tak ať se rekonstrukce daří :)

Voted on you to become a witness, as a support to @ritxi

Greetings from Poland :))
Piotr

Thank you! I appreciate your support.

Super práce!

Což mimochodem platí pro všechny, co na tom makáte. Po očku to sleduju na discordu.

Můžu tě nějak podpořit? Technicky to nepůjde, poněvadž jsem v tomhle směru analfabet, ale pokud něco můžu udělat, tak řekni. :)

Díky.
Jako pomoc můžeš hlasovat, pokud nemáš nastaveného jiného uživatele jako proxy a samozřejmě pokračuj v super postech na Hive ! ;)

Absolutely glad to see this update and connect! :)

All the best! :)

Thank you ;)

Super post, přeju hodně zdaru. Také se těším na fototéma, i když je mi jasné, že teď řešíš důležitější věci.

Díky!
Fototéma oživíme... Jen teď určitě nebude na týdenní bázi, ale bude to občasník ;)

To tell the truth I feel inspired buy your post and thinking building a community also for the Romanian people which I am part of. Country based communities should be a power on HIVE and through them regional values to be exposed and shared with the others.

I'm glad you feel inspired. The power of Hive chain is in its users. And I like to finding various types of post while curating.
We are small, but strong and quality content making community. You can support the same in your country. If there is not common tag used by Romanian people, just use it for the first in kind of introduce post and invite to use it other people.
Let me know and Hive on!

Skvělá práce, máš tam další hlas. Na fototéma se teším, poslední dobou na focení není moc času a také chybí inspirace.

Díky.
Ano, oba problémy s focením známm ;)

🎁 Hi @tazi! You have received 0.1 HIVE tip from @joanstewart!

@joanstewart wrote lately about: Brush-Footed Butterfly - Photo Quest Feel free to follow @joanstewart if you like it :)

Sending tips with @tipU - how to guide.