Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 18 Results + Day 21 Schedule

in POLIAC4 months ago (edited)

POLIAC1.png

We're just past the halfway point of the tournament and there's still almost two weeks to go, but I'd like to ask you WHAT CHANGES YOU'D LIKE TO PROPOSE FROM THE NEXT SEASON? Maybe you have some ideas that are worth considering and discussing. I invite you to a brief recap of the last round.

[POL] Dopiero co przekroczyliśmy półmetek turnieju i do końca jeszcze prawie dwa tygodnie, ale chciałbym zapytać się was JAKIE ZMIAMY CHCIELIBYŚCIE ZAPROPONOWAĆ OD NASTĘPNEGO SEZONU? Może macie jakieś pomysły, które warto rozważyć i przedyskutować. Zapraszam do krótkiej relacji z ostatniej kolejki.


POLIAC 6.1

1.jpg
Source: raport @venan

What I announced yesterday happened, which means @browery didn't sit in the leader's seat for long. Losing to @bucipuci pushed him to fifth place. And again we have a stalemate at the top, the top five have the same number of points. It seems that only direct matches between them can determine the champion, although I do not exclude that there will be stumbles in matches with others. Another big step towards escaping the relegation zone was made by @mariya36 beating @cezary-io. @sk1920 and @dirkzett need to be on their guard as they got far too close to the relegation zone. The round average is 25881 steps.

[POL] Stało się to co wczoraj zapowiedziałem, czyli @browery długo nie zasiedział się na fotelu lidera. Przegrana z @bucipuci zepchnęła go na piąte miejsce. I znów mamy patową sytuację w czołówce, pierwsza piątka ma tyle samo punktów. Zdaje się, że tylko bezpośrednie mecze między nimi mogą wskazać mistrza, chociaż nie wykluczam, że zdarzą się potknięcia w meczach z innymi. Kolejny duży krok w stronę ucieczki ze strefy spadkowej zrobiła @mariya36 pokonując @cezary-io. @sk1920 i @dirkzett muszą się mieć na baczności, bo zdecydowanie za bardzo zbliżyli się do strefy spadkowej. Średnia kolejki to 25881 kroków.

Round 182022-01-18Results
@grecki-bazar-ewy@venan29092 - 7597
@dirkzett@practicaleric3216 - 29333
@flaxz@manuvert20527 - 26477
@mariya36@cezary-io37756 - 12110
@sandraa1@merthin18068 - 18791
@masoom@pagane32614 - 0
@ptaku@sk192016925 - 12679
@bucipuci@browery44554 - 18566

The 100 AFIT award for the activity goes to @bucipuci, while the unlucky loser of the round was @flaxz, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @bucipuci, natomiast pechowym przegranym kolejki został @flaxz, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@bucipuci42715074381645
2@masoom42573650332886
3@practicaleric42520438405206
4@grecki-bazar-ewy42492867330299
5@browery42478895413747
6@manuvert39387910380471
7@merthin27385476397351
8@flaxz27384929351108
9@ptaku24351272383391
10@cezary-io24346206433324
11@venan18233687395012
12@dirkzett15259860403342
13@sk192015256329366463
14@mariya3612342247395718
15@pagane12155172330632
16@sandraa19172851350791

Duels worth special mention: @manuvert vs. @merthin and @grecki-bazar-ewy vs. @sk1920.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @manuvert vs. @merthin and @grecki-bazar-ewy vs. @sk1920.

Round 212022-01-21
@cezary-io@venan
@manuvert@merthin
@practicaleric@pagane
@grecki-bazar-ewy@sk1920
@dirkzett@browery
@flaxz@bucipuci
@mariya36@ptaku
@sandraa1@masoom

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

2.jpg
Source: raport @racibo

@matthew1 unluckily chose a day to rest, he had a chance to beat @ilodz24hd, and so the latter won and kept the third position. The second place was bravely defended by @homesteadlt in the match with @davidesimoncini, the loss of the Italian opened a chance for @krakonos. The Czech won the previous leaderboard and has now followed that up with a win for the second match in a row. The fight for retention promises to be interesting because in addition to the Italian and Czech @notak has the same number of points, a slight advantage over this company has @zimnaherbata. It is not out of the question that @romualdd will also join the fight, he has just scored his second win of the season but threatens that he has not yet said his last word. The round average is 11494 steps.

[POL] @matthew1 pechowo wybrał dzień na odpoczynek, miał szansę pokonać @ilodz24hd, a tak ten drugi wygrał i zachował trzecią pozycję. Drugiego miejsca dzielnie bronił @homesteadlt w meczu z @davidesimoncini, przegrana Włocha otworzyła szansę przed @krakonos. Czech zwyciężył w poprzedniej kolejce lidera, a teraz poszedł za ciosem i wygrał drugi mecz z rzędu. Walka o utrzymanie zapowiada się ciekawie, bo oprócz Włocha i Czecha @notak ma tyle samo punktów, niewielką przewagę nad tym towarzystwem ma @zimnaherbata. Nie wykluczone, że do walki włączy się również @romualdd, właśnie zaliczył drugą wygraną w sezonie, ale odgraża się, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Średnia kolejki to 11494 kroków.

Round 182022-01-18Results
@pjansen@stefannikolov10825 - 11371
@notak@cryptospa7158 - 13603
@davidthompson57@kiel918984 - 12841
@giulius@krakonos0 - 13574
@davidesimoncini@homesteadlt13085 - 14705
@asia-pl@zimnaherbata5566 - 5058
@matthew1@ilodz24hd10054 - 14011
@romualdd@racibo13049 - 12883

The 100 AFIT award for the activity goes to @homesteadlt, while the unlucky loser of the round was @davidesimoncini, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @homesteadlt, natomiast pechowym przegranym kolejki został @davidesimoncini, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa51325754213602
2@homesteadlt39220107200986
3@ilodz24hd36289405198736
4@matthew133221236196659
5@kiel9130202082184774
6@racibo27250023192138
7@pjansen27202999194221
8@stefannikolov27197846194896
9@davidthompson5727195953177707
10@giulius27175129218792
11@asia-pl27170237165971
12@zimnaherbata21147420175641
13@notak18194773214978
14@davidesimoncini18171308233854
15@krakonos18150126217444
16@romualdd6114955248954

Duels worth special mention: @racibo vs. @asia-pl and @kiel91 vs. @cryptospa.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @racibo vs. @asia-pl and @kiel91 vs. @cryptospa.

Round 212022-01-21
@matthew1@stefannikolov
@romualdd@asia-pl
@racibo@davidesimoncini
@ilodz24hd@giulius
@zimnaherbata@davidthompson57
@homesteadlt@notak
@krakonos@pjansen
@kiel91@cryptospa

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

3.jpg
Source: raport @stewie.wieno

Not everyone has as much trouble with FitBit as @griega, in contrast, @kwsnomzys is very happy with his new acquisition, his results have improved day by day. However, in this round, it was not enough to beat @dontcare89, but in the next round, it will probably be better. The fight for second place is picking up. From the contenders, only @mushanov lost, but he had as a rival @ykretz.sports, who also has a desire for a high place. The round average is 14106 steps.

[POL] Nie każdy ma takie problemy z FitBit jak @griega, dla odmiany @kwsnomzys jest bardzo zadowolony z nowego nabytku, jego wyniki poprawiły się z dnia na dzień. W tej rundzie nie wystarczyło to jednak do pokonania @dontcare89, ale w następnych będzie pewnie lepiej. Walka o drugie miejsce nabiera rumieńców. Z pretendentów przegrał tylko @mushanov, ale on miał za rywala @ykretz.sports, który ma również chrapkę na wysokie miejsce. Średnia kolejki to 14106 kroków.

Round 182022-01-18Results
@markhodge@soluce0714674 - 0
@griega@liftslikealady0 - 13587
@kwsnomzys@dontcare8914702 - 19045
@kpreddy@martusamak5090 - 0
@axel-mccornstack@deepresearch16107 - 12508
@stewie.wieno@fredkese7535 - 0
@mushanov@ykretz.sports8849 - 22045
@rozioo@ziabutt38360 - 21024

The 100 AFIT award for the activity goes to @ykretz.sports, while the unlucky loser of the round was @kwsnomzys, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ykretz.sports, natomiast pechowym przegranym kolejki został @kwsnomzys, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383651503723199129
2@axel-mccornstack42233083163059
3@ykretz.sports39313139200685
4@dontcare8936292409213884
5@mushanov36242300220372
6@rozioo31177989190903
7@markhodge30212558185538
8@liftslikealady30198522251379
9@martusamak29235494175254
10@kwsnomzys21148865188308
11@kpreddy1997956146493
12@stewie.wieno16133754179854
13@fredkese1471359175344
14@deepresearch1372334152971
15@griega1155256205236
16@soluce07638805179137

Duels worth special mention: @martusamak vs. @mushanov and @griega vs. @kwsnomzys.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @martusamak vs. @mushanov and @griega vs. @kwsnomzys.

Round 212022-01-21
@ykretz.sports@soluce07
@fredkese@ziabutt3836
@deepresearch@rozioo
@martusamak@mushanov
@dontcare89@stewie.wieno
@liftslikealady@axel-mccornstack
@markhodge@kpreddy
@griega@kwsnomzys

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

I will probably leave the "thanks" until the end of the season :-).
!LUV

The competition is getting more and more interesting

The 100 AFIT award for the activity goes to @bucipuci, while the unlucky loser of the round was @masoom, he too receives 100 AFIT.

@masoom @pagane 32614 - 0

??? The unlucky loser was @flaxz :

@flaxz @manuvert 20527 - 26477

mea culpa
późno było ;)


Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.100 WINEX With @poliac.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.290

Thanks for the update and the mention @poliac! I'm going to see what Fitbit support has to say about the matter!!! I'll keep you posted! I'm happy for @kwsnomzys! Maybe my model isn't so good, maybe it's too loose (although it counts my heartbeat and sleep just fine), maybe there's 'aggresive tracking' that needs activating somewhere.....
Happy stepping guys! :)
!ALIVE

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @griega. (7/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.