You are viewing a single comment's thread from:

RE: Trocha nostalgie

in #cesky2 months ago

Ano Caesar je starší a mnohé z principů Pharaoh od této hry přebral. A v mnoha aspektech Caesara i překonal.
Jsem zvědav na ten remake. Je to jedna z her, kterou bych si na stará kolena znova i zahrál.