You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak se brání komunita

in #cesky2 years ago

Jdu k volbám... Do teď jsem rozdal jen zlomek hlasů z možných třiceti...

Nicméně číňani mají smysl pro zvrácený humor?
image.png

Sort:  

No, ony ty loutky jsou takový virus, který se nám tu rychle rozšířil :)