Definition of Bitcoin

in #bitcoin5 months ago

After 10 years with Bitcoin this is what my brain pronounce:

"První nezastavytelný kontinuální systém s variací času."

Yes it is in czech language. I would try it translate with my brain.

"First unstoppable continuous system with variation of time."

This is my definition of mysterious word b/B-itcoin. Every body make a difference between words bitcoin and Bitcoin, this definition is for both.

---- czech language

Po deseti letech záhadného přemýšlení nad tím k čemu je ta bitcoin-qt knihovna ze mě vypadla tahle věta

"První nezastavytelný kontinuální systém s variací času."

A jak anglický text napovídá platí to pro obě slova bitcoin i Bitcoin

Sort:  

Připomíná mi to několik židovských anekdot.

a jakýýýý pane učitelííí?

:)

1.Slavný rabín umírá.
I ptají se jeho žáci:"Rabbi, jakou moudrost nám odkážeš ze smrtelného lože?"
Rabbi:"Život je jako provazový most..."
"A proč jak ten most,rabbi?" visí mu žáci na rtech.
"Vím já?" utře je rabín a umře.

2.Roubíček odejde na poušť. Zdrží se tam asi 12 let. A hloubá, mudruje, rozumuje, medituje, kontempluje. Jak to kdo chce pojmenovat.
Když se vrátí, ptá se ho Kohn s jistým despektem: "Tak na co tam v tom osamění přišli, voni hlavo?"
"Život, to je studna a pavučina..." spustí snivě Roubíček.
"Ale dou se bodnout s těma pitomostma...," přeruší ho neuctivě Kohn.
"No tak ne, no," odvrhne Roubíček těch 12 let.

Mám ještě dál vzpomínat?

hele te ndruhej je na mě moc složitej :D